Tehnike Zaštite i Magijski Rituali u Praktičnom Radu sa Tarot Kartama

magija zaštita rituali

Tehnike zaštite u duhovnom radu se uglavnom koriste iz dva razloga. Prvi, manje bitan razlog, je pre svega psihološki i služi da obezbedi doživljaj unutrašnje sigurnosti, bezbednosti i da ojača samopouzdanje praktičara. Radeći tehniku zaštite student se priprema za duhovni rad, pomera središte svesti iz svakodnevnog života i usmerava se na određeni spiritualni zadatak. Bivajući pod odgovarajućom zaštitom osoba zna da sa kakvim god fenomenom da se suoči on neće narušiti njeno fizičko, psihičko i duhovno zdravlje i celovitost.
Drugi razlog je magičke prirode. U praktičnom radu sa Tarotom tragalac stupa u interaktivni kontakt sa energijama koje pripadaju višim planovima egzistencije. On, takođe, putem određenih tehnika prodire u nepoznate sfere i svetove koji imaju posebne zakonitosti različite od onih koji vladaju na zemaljskom planu. Učenik često ima priliku da komunicira sa inteligencijama, bićima i stanovnicima drugih nivoa postojanja. Imajući u vidu navedene okolnosti neophodno je da praktičar bude zaštićen od neizbalansiranih eteričnih i astralnih uticaja.
Postoje mnogobrojne tehike zaštite koje se razlikuju po duhovnoj školi iz koje potiču, opsegu i efikasnosti delovanja na višim ravnima i periodu trajanja. Tehnike zaštite takođe mogu biti opšte (zaštita od svih vrsta uticaja) i specifične (zaprečavanje samo određenog tipa uticaja.)

U okviru zapadnog hermetizma najčešće su tehnike zaštite koje se zasnivaju na imaginaciji ili se izvode kroz ritual.
Tehnike koje se izvode u imaginaciji, budući da barataju sa plastičnom astralnom materijom, veoma zavise od uvežbanosti studenta u vizuelizaciji i izoštrenosti njegove koncentracije. One obično imaju blaže i kratkotrajnije efekte nego ritualne tehnike. Međutim, imaginativne tehnike zaštite su dovoljno efikasne pre izvođenja vežbi vizuelizacije u Tarotu i lakših meditativnih tehnika.
Ritualne tehnike zaštite se sastoje od simboličnih pokreta, magičkih znakova, zvučnih formula i elemenata vizuelizacije. One su složenije, ali i efikasnije, kako u psihološkom tako i u magičkom delovanju. Pored toga što ritual deluje na astralnom i višim planovima, budući da praktikant koristi odgovarajuće pokrete i barata sa simbolima na Malkutu, energija se spušta i deluje i na fizičkoj ravni. Stoga je dobar zaštitni ritual neophodan pri izvođenju naprednih meditacija, astralne projekcije i kao uvod u Tarot rituale.

FIZIČKA ZAŠTITA

Prostor u kome izvodite vežbe treba da bude fizički čist i provetren. Uredite ga tako da bude udoban i odgovara vašem okusu. Isključite tehničke aparate u prostoriji u kojoj radite, jer su istraživanja pokazala da elektromagnetni uticaji deluju na auru i eterično telo, te na taj način otežavaju duhovni rad.
Obezbedite se od spoljnih ometanja tako što ćete isključiti telefon i ako je to moguće zvono na vratima. Skoro je pravilo da kad god čovek započne da izvodi neku duhovnu praksu telefon zvoni kao lud, iskrsavaju nezvani gosti, susedi ili poštar.
Okupajte se i obucite čistu odeću ili magičku odoru koju ćete isključivo koristiti za duhovni rad.

TEHNIKA

SEVER:

Uzmite pehar ispunjen posvećenom vodom u levu ruku. Poškropite zapadni ugao prostorije. Načinite krst ispred sebe i recite: „ Neka Sever bude pročišćen i posvećen.“

Zapalite mirisni štapić i iscrtajte krst u vazduhu. Recite: “ Sjajna silino krsta, budi moj štit i nadahnuće.”

Zamislite kako krst plamti zelenim sjajem. Podignite desnu ruku u znak pozdrava. Recite: “ Budite pozdravljeni čuvari severa, moći zemlje. Vi koji ste gospodari vrata materije i misterije zemlje,

podržite moje duhovne napore, poučite me i zaštitite.”

Zabodite mirisni štapić u centar krsta i vucite svetlosnu traku do istoka.

CENTAR:

Stanite u središte kruga. Uzmite pehar ispunjen posvećenom vodom u levu ruku. Poškropite prostor prema tavanici, a zatim prema tlu. Načinite krst iznad glave i na tlu.
Recite: “ Neka hram duha bude pročišćen i posvećen.”

Zapalite mirisni štapić i iscrtajte krst iznad glave i na tlu. Recite: “ Sjajna silino krsta, budi moj štit i nadahnuće.”

Zamislite kako krstevi plamte beličastim sjajem. Podignite desnu ruku u znak pozdrava. Recite: “ Budite pozdravljeni čuvari Hrama duha, moći vaseljene. Vi koji ste gospodari tajnog vrta duha, središta ruže i krsta, podržite moje duhovne napore, poučite me i zaštitite.”

Kleknite i zatvorite oči. Oko sebe vizuelizirajte četiri krsta u krugu bele blještave svetlosti. Iznad sebe i ispod sebe zamislite blještavo bele krstove povezane svetlosnim krugovima sa četiri uspravna krsta. Vi ste tačka u središtu sfere koja je zaštićena energetskim tokovima podignutih i međusobno spojenih krstova.

Kada osetite unutrašnji mir I spremnost pristupite duhovnoj vežbi.

Postoji dnevna i noćna magijska sfera u zavisnosti od doba dana u kome se rade duhovne prakse. Izgrađena magijska sfera prati eterične tokove i traje od svitanja do sutona (ako se uradi tokom dnevne svetlosti) ili od sutona do zore (ako se izgradi tokom noći.) Veoma je delotvorna kod svih vidova rada sa Tarotom. Tehnički gledano, štiti od neizbalansiranih uticaja koji dopiru iz sfere Malkuta i Jesoda. Praktikant u prvih nekoliko godina rada sa Tarotom retko nadiđe ovaj opseg, te “Magijska sfera” u svakom pogledu pruža sjajnu zaštitu.

 • Lucija / Kod #136
  Tarot savjetnik je slobodan

  Tarot savjetnik je zauzet

  Tarot savjetnik trenutno ne radi

  Tehnike: SUDBINSKE KARTE, ANĐEOSKE PORUKE

  Broj tel: 0901/640-640
  96 RSD/min

 • Stoja / Kod 31
  Tarot savjetnik je slobodan

  Tarot savjetnik je zauzet

  Tarot savjetnik trenutno ne radi

  Tehnike: KRISTALNA KUGLA, TAROT, VIDOVITOST, VISAK

  Broj tel: 0901/640-640
  96 RSD/min

 • Vanesa / Kod 60
  Tarot savjetnik je slobodan

  Tarot savjetnik je zauzet

  Tarot savjetnik trenutno ne radi

  Tehnike: TAROT

  Broj tel: 0901/640-640
  96 RSD/min

 • Sofija / Kod 80
  Tarot savjetnik je slobodan

  Tarot savjetnik je zauzet

  Tarot savjetnik trenutno ne radi

  Tehnike: TAROT, NUMEROLOGIJA, ASTROLOGIJA, KRISTALOTERAPIJA, DREVNI RITUALI ZA POSAO, FINANCIJE, LJUBAV I ZDRAVLJE

  Broj tel: 0901/640-640
  96 RSD/min

 • Alba / Kod 24
  Tarot savjetnik je slobodan

  Tarot savjetnik je zauzet

  Tarot savjetnik trenutno ne radi

  Tehnike: TAROT, SUDBINSKE KARTE, CROWLEY, VISAK, MOLITVE, PODIZANJE ENERGIJE

  Broj tel: 0901/640-640
  96 RSD/min

 • Azra / Kod 02
  Tarot savjetnik je slobodan

  Tarot savjetnik je zauzet

  Tarot savjetnik trenutno ne radi

  Tehnike: VISAK, TAROT, VIDOVITOST, LJUBAVNA PREDVIĐANJA

  Broj tel: 0901/640-640
  96 RSD/min

 • Ivančica / Kod 108
  Tarot savjetnik je slobodan

  Tarot savjetnik je zauzet

  Tarot savjetnik trenutno ne radi

  Tehnike: TAROT, KRISTALOTERAPIJA, SUDBINSKE KARTE, TUMAČENJE SNOVA, PORUKE ANĐELA, ASTROLOGIJA

  Broj tel: 0901/640-640
  96 RSD/min