Divinacija – Započinjanje obreda

Divinacija – Započinjanje obreda

Nazovite Astro Tarot savetnike na broj Divinacija – Započinjanje obreda Divinacija predstavlja prognozu o prošlim, sadašnjim ili budućim događajima u bilo kojoj sferi interesovanja Pitača. Da bi se razvila vidovitost potrebno je da osoba ovlada simbolikom Tarota...